info@djtra.com         +86-13306668046
현재 위치: 홈페이지 » 제품 » 부품 와셔 » 미니 부품 와셔

제품 카테고리

문의하기

전화: 0574-87361329
전화: +86-13306668046
WhatsApp: +86-13306668046
이메일: info@djtra.com
주소: R301 #2 Block, Pacific Plaza, No.565 Jingjia Road, Ningbo China 315040

loading

에 공유하기:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

미니 부품 와셔

수량:
  • 전기 드라이브 청소 기계

  • 산업용 초음파 세척기

  • 솔벤트 세척

  • 가능 |맞춤형 요청

품번 : DJ-MPW 작은 부품 세척을 위한 작은 용량 간편한 조작 및 이동 1.2L/2L/5L 용량 가능.
에: 
아래: 
D&J INTERNATIONAL (H.K) LIMITED 건설기계, 오토샵 장비 및 일반기계를 생산, 수출하는 전문그룹입니다.
전화: 0574-87361329
전화: +86-13306668046
WhatsApp: +86-13306668046
이메일: info@djtra.com
주소: R301 #2 Block, Pacific Plaza, No.565 Jingjia Road, Ningbo China 315040

제품 카테고리

빠른 링크

문의하기
Copyright  2022 D&J International ( H.K)Limited All Rights Reserved. Support By Leadong |Sitemap